Help Center

Laporan KKT

You are here:

Pada menu “KKT” klik sub-menu “Laporan” untuk masuk ke laman “Laporan KKT”. Laman ini merupakan aplikasi untuk laporan KKT. Laman ini akan aktif apabila mahasiswa sudah terdaftar sebagai peserta KKT.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?