Help Center

Data Cuti Saya

Laman Data Cuti Saya

Pada menu “Cuti & Pindah” klik sub-menu “Cuti Akademik” kemudian klik sub-menu “Data Cuti Saya” untuk masuk ke laman “Data Cuti Saya”. Laman ini menampilkan informasi terkait cuti yang diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengubah dan menghapus permohonan cuti yang sudah ada. Klik tombol/icon “Edit” (Warna biru) untuk mengubah atau klik tombol/icon “Hapus” (berwarna merah) untuk menghapus data permohonan cuti.

Was this article helpful?
3.4 out Of 5 Stars

4 ratings

5 Stars 0%
4 Stars 75%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 25%
5
How can we improve this article?
How Can We Improve This Article?